GLOBÁLNA KRÍZA.
SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ

Oficiálny trailer

POSLEDNÁ VOJNA ĽUDSTVA ZAČALA
Je to nevyhlásená vojna

7. mája 2022 | 17:00 SELČ | živé vysielanie
100 jazykov simultánneho tlmočenia | 180 krajín

Prvýkrát v histórii čelí celé ľudstvo spoločnému vonkajšiemu nepriateľovi. Týmto nepriateľom je klíma. Tvárou v tvár celoplanetárnemu nebezpečenstvu je potrebné zjednotenie všetkých ľudí v mene budúcnosti ľudstva. Pretože sme ľudia a chceme žiť.

Medzinárodné online fórum „Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť“ je rozsiahle a bezprecedentné podujatie organizované vďaka nezávislému zjednoteniu miliónov ľudí zo 180 krajín na platforme Tvorivej spoločnosti. Bude sa vysielať na desiatkach tisíc sociálnych a mediálnych platformách po celom svete. Podujatie je iniciované a realizované na dobrovoľníckej báze vlastnými silami a prostriedkami ľudí.

Cieľ fóra:

 • pravdivo a objektívne informovať ľudstvo o rastúcom nebezpečenstve klimatickej a ekologickej katastrofy

 • zobraziť skutočný rozsah početných kríz spotrebiteľského formátu spoločnosti

 • zobraziť skutočný rozsah početných kríz spotrebiteľského formátu spoločnosti

Kľúčové témy konferencie:

 • Klíma. Spoločný nepriateľ celého ľudstva
 • Rekordné tempo narastania klimatických katakliziem. Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
 • Novodobé kolaborantstvo. Kto hrá na strane spoločného nepriateľa ľudstva?
 • Skutočná príčina globálnej zmeny klímy. Kto a prečo skrýva pred ľuďmi pravdu?
 • Vplyv astronomických procesov a ich cyklickosti na klímu
 • Klimatické katastrofy očami očitých svedkov
 • Utečenci. Prečo sa to týka každého?
 • Eskalácia násilia v spoločnosti
 • Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

 • Kritickosť ekologickej situácie v podmienkach narastajúcich katakliziem ako hrozba zničenia planéty
 • Hrozba hladu a nedostatku pitnej vody na planéte
 • Úverové otroctvo. Problémy a riešenia
 • Aký vplyv má zmena klímy a zhoršujúca sa ekologická situácia na ľudské zdravie?
 • K akým ekologickým následkom priviedlo bezstarostné spotrebiteľské konanie človeka?
 • Nepripravenosť záchranných služieb na globálne katastrofy
 • Prečo je v spotrebiteľskej spoločnosti nemožné využívať inovatívne technológie v prospech všetkých ľudí?
 • Naliehavá potreba mobilizácie a zjednotenia všetkých síl ľudstva
 • Praktické riešenie všetkých kríz vybudovaním Tvorivej spoločnosti

Živé vysielanie na 100 jazykov