ANASTASIA NOVYCH

Anastasia Novych je spisovateľka, výtvarníčka, autorka série kníh s názvom Sensei zo Šambaly. Ďalšie informácie o autorke, jej životopis a ani iné osobné údaje nie sú známe. V našej modernej dobe plnej reklamy je táto skutočnosť priamo neuveriteľná.

Jedna vec je ale zrejmá – jej knihy sú jedinečné svojím duchovným vplyvom. Všetko v nich je výnimočné: počínajúc zrnkom poznania a končiac neobyčajne pozitívnym vplyvom na život čitateľov. Pre mnoho ľudí sa tieto knihy stali múdrym sprievodcom po náročných cestách sebapoznania a neraz zachránili, utešili a ukázali správny smer pútnikom, ktorí sa stratili v tme svojich myšlienok a osobných problémov. Každý človek v nich vidí ako v zrkadle niečo naozaj osobného, čo je ukryté kdesi hlboko vnútri.

Knihy navyše odhaľujú tajomné proroctvá, ktoré sa v poslednej dobe s prekvapujúcou presnosťou začali napĺňať.

OBRAZY

 
 

KRESBY