GLOBÁLNA KRÍZA.
NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ

Oficiálny trailer

OTVORENÉ MEDZINÁRODNÉ ONLINE FÓRUM

12. novembra 2022 | 16:00 SELČ | živé vysielanie
150 jazykov simultánneho tlmočenia | 180 krajín

V ČOM JE TOTO PODUJATIE VÝNIMOČNÉ?
Nepreháňame, ide o najväčšie podujatie na svete! Prvé a jediné podujatie, ktoré sa simultánne prekladá do 150 jazykov. Jeho organizácia je možná vďaka zjednoteniu dobrovoľníkov zo 180 krajín na nezávislej platforme projektu Tvorivá spoločnosť.

Priamy prenos bude dostupný na YouTube, sociálnych sieťach, mediálnych platformách, televíznych a rozhlasových staniciach po celom svete! To, čo je pre najväčšie organizácie nemožné, je pre nás realitou. Toto je 8. globálne fórum, ktoré iniciovali a realizovali dobrovoľníci.


KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA


Klimatická kríza
 • Neznáme faktory klimatických katastrof
 • Skutočné príčiny rekordnej rýchlosti narastania prírodných katastrof
 • Analytická predpoveď udalostí vo svete v najbližšom období
 • Boj s CO2: mýtus alebo realita? Ako zarábajú na CO2 a prečo je elektrina stále drahšia?
 • Praktické riešenie klimatickej krízy

Spoločenské výzvy
 • Eskalácia násilia v spoločnosti
 • Prečo sa neriešia problémy utečencov, novodobého otroctva, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s ľudskými orgánmi a drogami?
 • Spôsoby riešenia globálnej krízy v zdravotníctve. Zabezpečenie prístupu všetkých ľudí k bezplatnej a kvalitnej medicíne
 • Príčiny degradácie vzdelávacieho systému. Čo napraví situáciu?
 • Ako sa manipuluje s vedomím verejnosti? Ochranné mechanizmy

Ekonomické perspektívy
 • Svetová hospodárska kríza. Ako ťa to ovplyvní?
 • Umelo vyvolaná energetická kríza
 • Kedy nastane celosvetový hladomor?
 • Ohraničenie kapitalizácie: prečo je to nevyhnutné?
 • Ako vybudovať hospodárstvo, z ktorého budú mať prospech všetci?

Geopolitická kríza
 • Expanzia vojenskej agresie
 • Prečo sa tak propaguje myšlienka znižovania počtu obyvateľov planéty?
 • Praktické riešenia kríz: prechod spoločnosti od spotrebiteľského formátu k tvorivému
 • Ako zjednotenie ľudstva pomôže vyriešiť globálne problémy?

V ČOM BUDE FÓRUM PRE TEBA PRÍNOSNÉ?

  • Prvýkrát sa dozvieš o príčinách, dôsledkoch a možnostiach riešenia hlavných problémov našej doby
  • Perspektívy rozvoja pre každého z nás, možné hneď teraz
  • Ekonómia pre neekonómov: prognózy pre podniky, inovácie a trh práce
  • Jednoduchým jazykom o moderných technológiách schopných výrazne zlepšiť a sprístupniť medicínu, vzdelávanie, vedu
  • Systémy, ktoré dokážu odstrániť korupciu, kriminalitu, ochrániť pred prírodnými katastrofami
  • Pochopíš, kde sú skryté zdroje, ktoré budú schopné zabezpečiť vodu pre každého, kto trpí suchom, nakŕmiť každého hladného človeka a obnoviť ekológiu planéty
  • Spoznáš základné princípy a mechanizmy nového formátu života spoločnosti, a to tak na makroekonomických, ako aj každodenných príkladoch
  • Neistota a nestabilita: je to to, o čo sa snažíš? Odborníci z rôznych oblastí ponúknu riešenia založené na technológiách a zdrojoch, ktoré už ľudstvo má

Využi šancu zmeniť svoj život a budúcnosť svojich detí!
Je to na tebe, pretože zodpovednosť leží na každom z nás.

Živé vysielanie na 150 jazykov